ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  

A Székely Zsuzsanna EV. által a www.veganetrendkiegeszitok.hu honlapon üzemeltetett webáruház használatához 

Hatályos: 2019. október 1-től 

Érvényesség és hatály 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Székely Zsuzsanna EV. (továbbiakban: „SZZS”) által üzemeltetett https://veganetrendkiegeszitok.hu honlapon (továbbiakban: „Vegánétrendkiegészítők Webáruház“) elérhető és megvásárolható valamennyi árucikkre. A Vegánétrendkiegészítők Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Vegánétrendkiegészítők Webáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Vegánétrendkiegészítők Webáruház és a Vevő (a továbbiakban: „Vevő”) között elektronikusan jön létre. 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vevő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. 

Az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken tájékozódhat.  

Jelen ÁSZF elérhető, olvasható és „pdf” formátumban letölthető a www.Vegánétrendkiegészítők.hu weboldalról. 

A Vevő szerződéses partnere 

Cég elnevezése: 

Székely Zsuzsanna Egyéni Vállalkozó 

Rövidített cégnév: 

Székely Zsuzsanna EV. 

Székhely és levelezési cím: 

2360. Gyál Petőfi Sándor utca 91 

Nyilvántartási szám: 

50385474

Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 

67542086-1-33 

 

 

 

 

A tárhely-szolgáltató 

Cég elnevezése: 

Magyar Hosting Kft. 

Székhelye: 

H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 

Weboldala: 

https://www.mhosting.hu/  

Elérhetősége: 

+36 1 700 2323 

info@mhosting.hu  

Ügyfélszolgálat 

Elektronikus elérhetősége: 

hello@Vegánétrendkiegészítők.hu  

Telefonszáma: 

+36 30 711 73 62 

Időbeli elérhetősége: 

Hétfőtől – péntek: 9:00 – 17:00 

Ünnep és munkaszüneti napokon nem elérhető. 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruház használata 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési Nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Ennek megfelelően, a Vegánétrendkiegészítők Webáruház használata során a Vevőnek el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vevő köteles haladéktalanul megszakítani a Vegánétrendkiegészítők Webáruház megtekintését, abban nem vásárolhat. 

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével vásárolhat a Vegánétrendkiegészítők Webáruházban. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Vegánétrendkiegészítők Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy azonosítsa az online tranzakciók során eljáró felhasználó személyét, az ebből eredő minden felelősség kizárólag a Vevőt terheli. 

Amennyiben a Vevő a Vegánétrendkiegészítők Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Vegánétrendkiegészítők Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul. 

Amennyiben Vevő nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Vegánétrendkiegészítők Webáruház használatát és elhagyni azt. 

Az elektronikus úton létrejövő szerződéses jogviszony 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruház, hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára, az alábbi tájékoztatást nyújtja a Vegánétrendkiegészítők Webáruházban vásárló Vevőknek: 

A szerződés elektronikus úton való létrejöttéhez vezető technikai lépések 

A megrendelni kívánt termék jellemzőiről a honlap kezdőlapján, az aloldalakon, illetve a Termékek menüpont alatt a termék képére való kattintás után; a termék áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vevő a „Kosár” vagy a „Pénztár” oldalon tájékozódhat. A Vevő a „Kosárba rakom” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarában. A vevő a honlap jobb felső sarkában található „kosár” ikonra kattintva győződhet meg arról, hogy mi került elhelyezésre a kosárban. Ekkor a felugró ablakban választhat, hogy hogy a „pénztár” gombra kattintva befejezheti a megrendelés folyamatát, a „Kosár” gombra kattintva módosítja az elhelyezett árucikkek körét és a tételek mennyiségét, vagy a „vásárlás folytatása” gombra kattintva visszatér a termék oldalakra és folytatja a vásárlást. Ha a Vevő a kosárban mindent rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva befejezheti a megrendelést akár a fiókjába történő bejelentkezéssel, vagy regisztráció nélkül, a számla kiállításához és a szállításhoz szükséges adatok megadásával. Mind a „Kosaram”, mind pedig a „Pénztár” oldalon a Vevő, ha rendelkezik kedvezményre jogosító kupon kóddal, akkor azt megadhatja. 

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vevő bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatot, akkor a Vevő egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az ÁSZF-et és az Adatkezelési Nyilatkozatot. Ezt követően a „Megrendelés elküldés” gombra kattintva tudja a Vevő jóváhagyni a megadott adatokat és lezárni a rendelést. Ha a Vevő nem helyez pipát a jelölő négyzetbe, így nem igazolja az ÁSZF és az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadását, a megrendelés nem zárható le. Szintén a „Pénztár” oldalon kell a Vevőnek kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot. Ezen az oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a Vevő a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a Vevő véglegesítheti megrendelését és küldheti el a SZZS részére. 

A Vevő az adatbeviteli hibákat a megrendelés lezárása előtt a „Kosár” és a „Pénztár” oldalon javítani tudja. 

Amennyiben a Vevő az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vevő részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. 

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Vegánétrendkiegészítők Webáruház a Vevő ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 7. pontja). 

A Vevő megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatásra kerül a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról, hogy megrendelésének visszaigazolását e-mailben kapja meg.  

A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények 

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre észszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról. 

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Az SZZS a Vegánétrendkiegészítők Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vevő köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után. 

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat. 

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett.  

A szerződés írásbelisége, iktatása 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az SZZS azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. 

Az ügyintézés, szerződés nyelve 

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó. 

Termékinformációk 

A termékekkel kapcsolatos fontos tudnivalókat, úgy, mint azok a lényeges tulajdonságai, jellemzői, valamint az eladási árakat a Vevő a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt. 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruházban megjelenített bármilyen készletinformáció tájékoztató jellegű, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Vegánétrendkiegészítők Webáruház adatbázisa frissítve lett. SZZS mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.  

Adatbeviteli hibák 

Az SZZS az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező érvényű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja. 

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés SZZS részére való elküldéséig a Vegánétrendkiegészítők Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületeken, melynek részletes leírását az ÁSZF 6.1. pontja tartalmazza. 

Ár feltüntetés 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). 

A termékek vételára tartalmazza a csomagküldés/kiszállítás költségeit, melyről SZZS külön tájékoztatja a Vevőt a megrendelés folyamata során. 

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak. 

SZZS a Vegánétrendkiegészítők Webáruházból megrendelhető termékek vonatkozásában az ár változtatás jogát fenntartja. 

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

SZZS az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza. 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vevő egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt. 

Hibás vagy téves ár feltüntetés 

Amennyiben SZZS minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Vegánétrendkiegészítők Webáruházban, akkor SZZS nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vevőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vevő elállhat vásárlási szándékától.  

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: 

a nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér; 

rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár; 

egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár 

SZZS az adatbeviteli hibákból, téves vagy hibás ár feltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja. 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte 

A Vevő a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vevő ajánlatának, megrendelésének SZZS–hez való megérkezése a Vevő részéről ajánlati kötöttséget eredményez. 

A Vevő részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az SZZS és a Vevő közötti szerződés létrejöttét. A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az SZZS késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vevőt, hogy a Vegánétrendkiegészítők Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vevő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét és az abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét ellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség, ellehetetlenülés, késedelem Vevőt terheli, az a Vevő kizárólagos felelőssége. A Vevői megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását. 

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Vegánétrendkiegészítők Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását és teljesítését, amelyet egy külön, a Vevőnek küldött e-mailben igazol vissza. 

A Vevő a Vegánétrendkiegészítők Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatkezelési Nyilatkozatban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. 

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vevőnek a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Vegánétrendkiegészítők Webáruház ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 4. pontját). 

Termékek rendelkezésre állása 

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Vegánétrendkiegészítők Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését. Ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vevő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést SZZS a Vevő számára visszautal. 

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Vegánétrendkiegészítők Webáruházhoz vagy a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Vegánétrendkiegészítők Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vevőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége vagy egyéb ok miatt számára nem hozzáférhető. 

Termék átvétele és szállítása 

Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe. 

Fizetés, számlakiállítás 

A rendelési folyamat végén a Vevő a megrendelt terméket kézbesítő futárszolgálatnak a csomag kézbesítésekor, utánvéttel fizet. 

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vevő érdekkörében felmerülő valamennyi költség – különösen, de nem kizárólagosan a tranzakciós illeték – minden esetben a Vevőt terheli. 

A Vevő a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az SZZS által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Barion Általános Szerződési Feltételek

Tulajdonjog fenntartása 

A kiszállított termék a SZZS tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik. 

A fogyasztónak minősülő Vevő jogszabályon alapuló elállási joga 

Ha a Vevő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Vegánétrendkiegészítők Webáruházban vásárolt termékek tekintetében. 

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

A fogyasztónak minősülő Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

a terméknek, 

több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 

több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 

ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,  

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

A fogyasztónak minősülő Vevőt megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton vagy elektronikus úton küldött levél formájában SZZS részére a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elektronikus és postai levelezési címek bármelyikére az elállásra nyitva álló időszak alatt. 

A fogyasztónak minősülő Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 12. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez annak minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vevő nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vevő az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a SZZS részére. 

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő közlés esetén az e-mail megérkezésének időpontját veszi figyelembe SZZS a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vevőnek az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

A fogyasztónak minősülő Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy napon belül) elküldi elállási nyilatkozatát a fentiek szerint az SZZS részére. 

SZZS minden fogyasztónak minősülő Vevőnek küldött csomagban mellékeli a jelen ÁSZF  1. mellékletében csatolt „Visszaküldési Formanyomtatványt”, melyen a fogyasztónak minősülő Vevő megteheti elállási nyilatkozatát. A fogyasztónak minősülő Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül az alábbi címre visszaküldeni. 

Székely Zsuzsanna EV.

  1. Gyál, Petőfi Sándor utca 91

Telefonos segítség: +36 20 443 5656 

A termék SZZS részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vevőt terheli. Az SZZS–nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldés költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztónak minősülő Vevőt semmilyen más költség nem terheli. SZZS kizárólag bontatlan termék visszavételét vállalja. 

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő eláll a szerződéstől, SZZS legkésőbb a fogyasztónak minősülő Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 30 napon belül visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vevő az SZZS által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 

SZZS jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az SZZS a korábbi időpontot veszi figyelembe. Bankkártyás, fizetés esetén SZZS minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utalja vissza a visszáru összegét. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség. 

Elállás következményei 

Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni SZZS számára a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán értékcsökkenten tudja azt visszaszolgáltatni, kötelessége az ebből eredő kárt SZZS részére megtéríteni. 

A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.  

A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 napon belül utalja SZZS vissza. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vegánétrendkiegészítők Webáruház nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vegánétrendkiegészítők Webáruház mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha a Vegánétrendkiegészítők Webáruház kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.  

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot. 

Felelősség 

Vevő által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az SZZS részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén az SZZS csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. Az SZZS részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. 

SZZS-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be. 

SZZS a kiválasztott termék adatlapján a Vegánétrendkiegészítők Webáruházban feltünteti a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, valamint elérhetővé teszi a termék felhasználására vonatkozó utasításokat, melyek a termék címkéjén/dobozán is megtalálhatók. 

SZZS minden felelősséget kizár a Vegánétrendkiegészítők Webáruház honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, SZZS a jogszabályi keretek között az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében. 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruház honlapja tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban SZZS nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért. 

SZZS a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.Vegánétrendkiegészítők.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került. 

SZZS nem vállal felelősséget a Vegánétrendkiegészítők Webáruház használatából eredő károkért. A Vevő a Vegánétrendkiegészítők Webáruház honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy SZZS nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével. 

Kellékszavatosság 

A Vevő az SZZS hibás teljesítése esetén az SZZS-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő már nem érvényesítheti. 

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az SZZS számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az SZZS költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az SZZS adott okot. 

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az SZZS-vel. 

A Vevő közvetlenül az SZZS-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az SZZS–től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben SZZS csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben SZZS bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

Termékfelelősség 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – a 15. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi / termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.  

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a SZZS-vel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. 

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Eljárás hibás termék esetén, reklamáció 

A hibás termék miatt keletkező igény a Vegánétrendkiegészítők Webáruházon keresztül, a jelen ÁSZF 4. pontja szerinti elérhetőségeken és a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint érvényesíthető. 

Ha a Vevő nem minősül fogyasztónak, azaz a Vevő a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 év elteltével elévül. 

A Vevő köteles a vásárolt terméket átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült köteles a kézbesítést végző szállítónak / futárszolgálatnak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása merül fel, a Vevő a jelen ÁSZF 4. pontja szerinti ügyfélszolgálaton jelentheti be reklamációját. A szállító / futárszolgálat díjmentesen visszaszállítja a terméket. amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi termék került a csomagba, mint, ami a megrendelés visszaigazoláson szerepelt, vagy, ha a termék sérült. Ezt követően SZZS haladéktalanul felveszi Vevővel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítja a megrendelt terméket. 

A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról szóló részletes információkat a jelen ÁSZF 15–16. pontjai tartalmazzák. 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruház célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. SZZS a megfelelő gondossággal kezeli az interneten megjelenített információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerülnek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért SZZS nem vállal felelősséget. 

A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vevő ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősségét SZZS kizárja. 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruházban való vásárlás feltételezi Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra. 

SZZS semmilyen módon nem vállal felelősséget különösen: 

Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, illetve a Vegánétrendkiegészítők Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért; 

Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért; 

Akár a küldő, akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért; 

Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén; 

Bármely, az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért; 

Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért. 

SZZS nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Vegánétrendkiegészítők Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől. 

SZZS semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani. 

SZZS előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Vegánétrendkiegészítők Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vevő bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vevő teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért. 

A Vegánétrendkiegészítők Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges, illetve adat tartalom joga SZZS tulajdona. A Vegánétrendkiegészítők Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak SZZS előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 

SZZS-n kívül a Vegánétrendkiegészítők Webáruházra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház vagy SZZS javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Webáruházról, valamint a Webáruház és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén SZZS jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje. 

SZZS fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a Vegánétrendkiegészítők.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. 

Tilos minden olyan tevékenység, amely SZZS adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos SZZS által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével SZZS adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

Fogyasztói jog- és igényérvényesítés 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál 

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/  honlapon. 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján  
keresztül: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken  elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján: 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show  

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Amennyiben Szolgáltató és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vevő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. 

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

SZZS székhelye szerint illetékes testület:  

Budapesti Békéltető Testület 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu  
Telefonszám: +36 1 488 2131 
Fax: +36 1 488 2186 

A Békéltető Testületek elérhetősége: 

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Bírósági eljárás kezdeményezése 

Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint. 

Záró rendelkezések 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, 

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, 

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, 

a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, 

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, 

a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. Törvény 

rendelkezéseire, melyek kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak. 

Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Vegánétrendkiegészítők Webáruházat üzemeltető SZZS bejegyzett székhelye. 

https://Vegánétrendkiegészítők.hu/ honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogok jogosultja az SZZS vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül tilos. SZZS fenntart magának minden jogot a Vegánétrendkiegészítők Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Vegánétrendkiegészítők Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az SZZS írásos hozzájárulása nélkül. Ezen tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatkezelési Nyilatkozat megismerés céljából történő letöltése. 

Az ÁSZF egyoldalú módosítása 

SZZS jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. SZZS fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Vegánétrendkiegészítők Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.